Uvod u numerologiju

Uvod u numerologijuNumerologija predstavlja nauku o brojevima i njihovom uticaju na život i sudbinu čovjeka. Svaki broj u numerologiji nadovezuje se za određenu vibraciju i svojstvo. Smatra se da su Egipćani bili začetnici numerologije. Oni su proučavali jedinstvene karakteristike brojeva i njihovo djelovanje na određene događaje, sreću, ishode situacije i budućnost.

Kaldejski i Pitagorin sistem su dva najpoznatija i najviše korištena. U kaldejskom sistemu numerologije svaki broj se nadovezuje za slovo na osnovu vrijednosti vibracija. U Pitagorinoj numerologiji slovima se dodaju određene brojčane vrednosti redosljedom od 1 do 8. Ostali poznati sistemi u numerologiji su vedski, kabalistički i kineski.

U numerologiji svaki broj može se podijeliti na pasivan i aktivan

Numerologija kao jedna od najstarijih drevnih nauka bazira se na osnovama matematike. U savremenom svijetu princip psihomatrice sve je popularniji, jer se na osnovu njega mogu otkriti težnje, poslovna konkurentnost, ali i fizičke, duhovne i emocionalne želje čovjeka. U numerologiji svaki broj može se podijeliti na pasivan i aktivan, muški i ženski, slabiji ili dinamičniji. Kroz numerologiju možemo razumjeti simbolična svojstva određenih brojeva, djelovanje vibracija u različitim kombinacijama i dešifrovati njihov mističan uticaj na sudbinu čovjeka.

Brojevi imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu, jer svaki događaj na neki način povezan je sa mističnim svijetom brojeva. U numerološkom sistemu svaki broj je jedinstven izraz, a kombinacija ezoterični odraz sudbine. Pomoću ove drevne nauke možemo otkriti zašto kod pojedinih osoba koje su rođene istog datuma su zastupljeni drugačiji događaji, na koji način se može razviti veća harmonija i kako se može otkriti sudbinsko slaganje kroz analizu brojeva.