Značenje brojeva u numerologiji

Broj osobnosti

Broj osobnostiBroj osobnostiu numerologiji predstavlja sve osjećaje, emocije i navike osobe. Ovaj broj također odražava način ponašanja u svakodnevnim životnim situacijama. Kroz broj osobnosti možemo ispraviti određene nedostatake u izražavanju, ponašanju i sagledati dublje aspekte svoje prirode.

Broj osobnosti 1 – često je pokazatelj nestrpljenja i sklonosti ka konfliktima. Osobe koje imaju broj osobnosti 1 moraju težiti većoj objektivnosti i boljem sagledavanju osobnih grešaka.

Broj osobnosti2 – ukazuje na manjak ustrajnosti, ali i velike lakovjernosti. Ovaj broj osobnosti znači da osoba ne smije previše pažnje obraćati na mišljenje drugih ljudi, jer ono može biti glavna prepreka u stizanju do osobnih ciljeva.

Broj osobnosti 3 – je pokazatelj težnje ka brzom uspjehu. Ovaj broj osobnosti znači da treba biti u većoj harmoniji sa sobom i izbjegavati tendenciju udovoljavanja drugima.

Broj osobnosti 4 – predstavlja osobu koja često može biti nezadovoljna svojim uspjehom. Osobe s ovim brojem osobnosti veći fokus moraju usmjeriti ka osobnoj dosljednosti u ispunjavanju ciljeva, a ne razočarenju zbog većeg uspjeha drugih ljudi.

Broj osobnosti 5 – odnosi se na osobe koje su u stalnoj potrazi za većom srećom i zadovoljstvima. Osobe s ovim brojem osobnosti moraju prihvatiti činjenicu da se samo kroz uravnotežen pristup i djelovanje može ostvariti svakodnevni sklad i zadovoljstvo.

Broj osobnosti 6 – osoba ima težnju nametanja svog mišljenja i preveliku nametljivost u stizanju do cilja. Osobe s ovim brojem osobnosti veći fokus moraju usmjeriti ka rješavanju svojih problema, a ne u osuđivanju drugih ljudi i njihovih greški.

Broj osobnosti 7 – ukazuje na unutrašnju neravnotežu i nezadovoljstvo svojim životom. Da bi osobe s brojem osobnosti 7 ostvarile veću sreću i sklad u svom životu moraju djelovati organizovanije, a ne usmjeravati svu pažnju ka sitnim i nevažnim detaljima.

Broj osobnosti 8 –odnosi se na veoma veliku postojanost. Ove osobe moraju više pažnje obratiti na svoje duhovno stanje i razvijati veću osjećajnost, a manje biti usmerene ka materijalnoj sferi.

Broj osobnosti 9 – predstavlja velike ideale i fizičku energiju. Osobe čiji je broj osobnosti 9 moraju težiti smanjenju izbrzanih reakcija i naglih nepromišljenih odluka, jer to za njih predstavlja glavnu prepreku u ostvarenju uspjeha.